Mesleki Gelişim Programları
1
test
Yeni Tüketici Kanunu
1
test
Mimari Aydınlatma Tasarımı Eğitimi
7
test
İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları (3. Dönem)
8
test
İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ve Yaratıcılık
8
test
Algı Kodları & Değişim Yönetimi
8
test
Otel ve Restoran Yöneticiliği
10
test
Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı-Yeni Dönem
15
test
Çok Boyutlu Liderlik
15
test
Bilgisayarlı Muhasebe Programı ( Uygulamalı )
19
test
Betûl Mardin ile Halkla İlişkiler Yeni Dönem
22
test
Bulut Bilişim Uzmanlığı Programı
22
test
Süreç Yönetimi Uzmanlığı
22
test
İç Kontrol Ve İç Denetimin Temel İlkeleri
29
test
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları
29
test
Yayıncılığa Giriş
Kültür ve Sanat Programları
1
test
Tanpınar'ı Yeniden Okumak
8
test
Sinema’da Senaryo Yazım Atölyesi
15
test
Koku Temel Eğitim Programı
15
test
Modern Aşıklar
22
test
Kaligrafi
29
test
Sanat Piyasaları