Mesleki Gelişim Programları
3
test
Editörlük Atölyesi
Santralistanbul
9
test
Hukuk Bürolarında Finansal Yönetim Eğitimi Programı
Santralistanbul
9
test
Takım Koçluğu Sertifikasyon Programı
Santralistanbul
10
test
Conversations in English
Santralistanbul
10
test
Dış Ticaret Sertifika Programı
Santralistanbul
10
test
Otomobil Ürün Tasarımı
Bursa
10
test
Şirketlerde Eğitim Süreci Yönetim Atölyesi
Kozyatağı
13
test
İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitimi ( 3.Dönem )
Dolapdere
14
test
Betul Mardin ile Halkla İlişkiler
Santralistanbul
16
test
Pazarlama Yönetimi
Bursa
17
test
Sosyal Medya Uzmanlığı (102. Dönem)
Santralistanbul
17
test
İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ve Yaratıcılık
Santralistanbul
21
test
İnsan Kaynakları Sertifika Programı
Santralistanbul
24
test
İlaç Sektörü Ürün Müdürü Eğitimi ( 5.Dönem )
Santralistanbul
24
test
Şirket Eğitimlerinde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Atölyesi
Kozyatağı
24
test
Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V.Dönem)
Dolapdere
24
test
CIO / CTO Academy
Santralistanbul
Kültür ve Sanat Programları
7
test
Aikido Eğitimi
Kuştepe
10
test
Ekonomi Politik – Das Kapital’in Dünyası Seminerleri
Santralistanbul
10
test
Yaşar Kemal'i Anlamak
Santralistanbul
10
test
Yaratıcı Yazarlık Teknikleri
Santralistanbul
10
test
Türkiye Siyaseti’nin Dönemeçleri: Darbeler ve Seçimler Seminerleri
Kozyatağı
10
test
Edebiyatı Yenileyen Kadınlar
Kozyatağı
10
test
Çizgi-Roman Okumaları
Santralistanbul
17
test
Zihin, Beyin Ve Kültürel Nörobilim
Santralistanbul
17
test
68’ Düşüncesi Seminerleri
Santralistanbul