Tarih Okulu-Aşkın Tarihi II

paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim’de yeni bir program daha başlıyor. Müzik- Politika ilişkisi, 20. YY.’la birlikte, üstünde sıkça tartışılan bir kuramsal alana dönüşmüştür. Bu ilişkiyi yoğun bir tartışma zeminine çeken, modernleşme ve ona koşut olarak gelişen yoğun teknolojik devrimler. Toplumların üretim biçimlerinin yarattığı yeni politikalar, müzikle de devamlı açık veya dolaylı ilişkiler halinde. Altı haftalık seminerler grubundan oluşan “Politika ve Müzik” adlı programda, kapitalist üretimin müziğe yansıyışı ve bunun sanatsal düzeyde müzikle tezahürleri üzerinden hareketle politik müzik’in neleri imlediğine dair geniş bilgiler ve teorik yaklaşımlarla buluşulacak. Modern, post- modern ve popüler müziklerin, rolü ve işlevine koşut olarak Milliyetçilik’ten Sessizliğin Politikaları’na, Yeni Dünya Düzeni’nin müzik algısından, Kapitalizm’de “gürültü”nün rolüne kadar uzanan geniş bir alanda müzik- politika ilişkisi seminerler boyu irdelenecek. “Devrimci Müzik”in bir terim olarak nasıl bir anlama geldiği sorgulanacak.

 

“Politika ve Müzik”, müziğe özel ilgi duyanların yanında politik kuramlarla müziğin ilişkisini merak edenler için benzerine fazla rastlanmayan bir program.  

 

Süre: Cumartesi 13.00-16.00

Yer: Santral Kampüsü

Ücret: 400 TL (KDV dahil)

İstanbul bilgi Üniversitesi mensupları, öğrenci ve mezunları 200 TL (KDV Dahil)

Öğrenci ve Öğretmenlere: 240 TL (KDV Dahil)

ilgili dosyalar
poster