Kurumsal Risk Yönetimi, Uygunluk ve Sürdürülebilirlik

paylaş

Kimler Katılabilir?

Eğitimimize, tüm sektörlerdeki kurumların sermayedarları, yönetim kurulu üyeleri, kamu ve özel sektördeki üst düzey yöneticileri, özellikle kendi organizasyonları içerisinde KRY süreçlerinden ve risk yönetiminden sorumlu yöneticileri ile strateji planlama, iş geliştirme ve iç denetim yöneticileri katılabilmektedir.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi?

Kurumsal yönetim konusunun giderek daha fazla alanda tartışılması, bu konuda giderek daha fazla kanun koyucu ve düzenleyici kurumun rol alması ve kurumların çıkarları ile ilgili tarafların bu konudaki beklentilerinin ve aynı zamanda sorumlulukların artması, Kurumsal Risk Yönetimi’ne olan ilgiyi de arttırmaktadır.

Özellikle, kredi derecelendirme kuruluşlarının artık şirketlerin kurumsal risk yönetimi yapılarını da değerlendirme kriterleri arasına alması, yeni kabul edilen Türk Ticaret Kanunu’nda Yönetim Kurulu’na ve üst yönetime kurumun her seviyedeki risklerinin yönetilmesiyle ilgili daha fazla sorumluluk verilmesi, ve ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Endeksi’nin giderek daha fazla organizasyonu kapsaması bu konudaki aksiyonların bir an önce alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Eğitimimiz, Kurumsal Risk Yönetimi kavramını, "Kurumsal Yönetişim, Uygunluk ve Sürdürülebilirlik" konuları ile olan ilişkisini de içerecek şekilde, katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Kurumsal Risk Yönetimi'ne Genel Bakış

 • Kurumsal Risk Yönetimi nedir?
 • Kurumsal Risk Yönetimini gerekli kılan faktörler ve trendler
 • Kurumsal Risk Yönetimi’nin faydaları
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim’in etkileşimi
 • Yönetim Kurulu için Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi

Modül 2 - Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 • ISO 31000 Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Risk Yönetimi yaklaşımları
 • Risk Yönetimi değerlendirmeleri ve risklerin yönetilmesi
 • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 Modül 3 - Kurumsal Risk Yönetimi'nin Uygulanması – Ernst&Young Yaklaşımı

 • Kurumsal Yönetim'de Risk Yönetimi'nin rolü
 • Global olarak ve Türkiye'de yöneticilerin gördüğü önemli riskler ve fırsatlar
 • Kurumsal Risk Yönetimi – Ernst&Young yaklaşımı
 • Dünyada ve Türkiye'de kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve karşılaşılan zorluklar
 • Riskin erken teşhisi ve iş performansına olan etkisi 
 • Risk Yönetimi’nin sürdürülebilir hale getirilmesi 

Modül 4- Türkiye ve Dünyadaki Düzenlemeler

 • ABD ve AB’ deki ilişkili kanunlar -
 • AB’deki finans sektöründeki düzenlemeler – Basel II, CRD, Solvency II
 • Türkiye’deki kamusal düzenlemeler ve sermaye piyasası düzenlemeleri
 • OECD, SPK VE TUSİAD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen düzenlemeler

 2 gün, Cuma – C.tesi  ( 10.00 – 13.00 |14.00 – 17.00 )

Süre: 24-25 Mayıs 2013

Yer: Dolapdere Kampüs

Ücret: 1.950 TL (KDV Dahil)

İstanbul Bilgi Üniversitesi mensupları,mezunları ve Ernst & Young müşteri firmalarına %25 indirim uygulanmaktadır.

İletişim:

Tuğçe Tümer | ttumer@bilgi.edu.tr

(212) 3117220 www.bilgi-egitim.com

ilgili dosyalar
poster