Kentsel Ulaşım ve Trafik Mühendisliği

paylaş

05 Kasım  2013- 26 Aralık 2013

Kentlerimizde yoğunlaşarak yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarına ve bu sorunlara getirilen çözümlere baktıkça ülkemizin eğitilmiş, diplomalı çok sayıda trafik mühendisi, ulaşım plancısı, teknisyen, teknikerine  ihtiyacı olduğu görülmektedir. Üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği Fakülteleri içinde Karayolu Mühendisliği üzerine eğitim verildiği ve mühendis mezun edildiği halde, trafik ve ulaşım mühendisliğinin üzerine hiçbir kurumda eğitim verilmemektedir.

Ülkemizde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi, doğru stratejik kararların alınabilmesi, doğru ve gerçekçi planlamaların yapılabilmesi için özellikle bu konuda eğitilmiş, projeler üzerinde imza yetkisi olan diplomalı trafik mühendislerine, ulaşım plancılarına, teknisyen ve teknikerlerine gereksinme duyulmaktadır.  Bu konuda üniversitelerde gerekli düzenlemelerin yapılması zaruridir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliği ile Bilgi Eğitim çatısı altında sertifikalı bir eğitim programı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Program Öğrenci, Mühendis, Plancı, Teknisyen, Tekniker ve ilgili bürokratların eğitilmesini hedefleyen sertifika programına katılmak isteyen herkese açıktır.

Süre: : 05 Kasım  2013- 26 Aralık 2013 (24 ders- 72 saat )

Ücret: 2000TL KDV DAHİL

Bilgi Mensuplarına %20 İndirim uygulanmaktadır.

İletişim: 0212 311 7220

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

ilgili dosyalar
poster