19. Yüzyıl İstanbul’unda Meslekler ve Gündelik Yaşam

paylaş

Modern bir dünyada yaşıyoruz. Bugün Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü İstanbul’da yaşıyor ve  günümüzde bu megapol Türkiye çalışma hayatının çok belirleyici bir parçasını oluşturmakta. Meslekler ve çalışma ilişkileri, özellikle de İstanbul gibi yüzyıllardır yoğun nüfusun yaşadığı kentlerde, çok dinamik göstergelerdir. Ekonomik ve sosyal dönüşümlerin sonuçları meslek yapılarında ve çalışma ilişkilerinde hızlı karşılık bulurlar ve gündelik yaşamın temel belirleyicisi olan meslek ve çalışma hayatımız üzerinden de toplumsal dönüşümleri okumak mümkün ve anlamlıdır.  19. yüzyıl İstanbul’unun çalışma hayatını ve gündelik yaşamını, ve bu yapıların geçirdiği dönüşümleri, meslekler üzerinden kavrama  ve tartışma amaçlı aşağıdaki oturumlar düzenlenmiştir. 19. yüzyıl Osmanlı başkentinden erken Cumhuriyet Türkiye’sinin İstanbul’una meslek yapılarındaki değişiklikler ve gündelik hayatın dönüşümü üzerine bir açılış oturumu sonrasında; kahvehaneciler,  hancılar ve odabaşılar, natırlar, ve ayakkabıcılar gibi meslek grupları üzerinde çalışmaları olan akademisyenler ile her oturumda bir meslek grubu üzerinde yoğunlaşılacak ve bu mesleklerin geçirdikleri dönüşümler üzerinden 19. yüzyıl İstanbul’unda meslekler ve gündelik yaşamı daha aşağıdan, daha sokaktan ve dükkanlardan anlaşılmaya çalışılacaktır.

Koordinatör: M. Erdem Kabadayı

Program:

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul’da Mesleki Dönüşüm, M. Erdem Kabadayı- 14 Aralık 2013

Hancılar ve Odabaşılar, Mathilde Pinon – 21 Aralık 2013

Natırlar, Nina Ergin- 28 Aralık 2013

Kahvehaneciler, Cengiz Kırlı- 4 Ocak 2014

Ayakkabıcılar, Nalan Turna – 11 Ocak 2014

Değerlendirme, M. Erdem Kabadayı – 18 Ocak 2014

Süre:14 Aralık 2013-18 Ocak 2014

Cumartesi 10.00-13.00

Ücret: 450 TL (KDV dahil)

Özel Erken Kayıt İndirimi 200 TL  (KDVdahil)

BİLGİ mensupları, öğrenci ve mezunlarına: 270 TL(KDV dahil)

Öğrenci ve Öğretmenler: 360 (KDV dahil)

İletişim: bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

2012 311 72 21

poster