Mukayeseli Sözleşme Hukuku

paylaş

PROF. DR. INGEBORG SCHWENZER, BASEL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
(5-11 MAYıS 2011) 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mukayeseli Sözleşme Hukuku alanında Basel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden gelecek konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer tarafından İngilizce olarak yürütülecek bir sertifika programı sunacaktır. 

Programın temel amacı katılımcılara Anglo-Amerikan Hukuk Çevresi ile Kara Avrupa’sı Hukuk Çevresinde sözleşme hukukunun temel kavramlarının ve kurumlarının ne ölçüde örtüştüğü veya ayrıştığı konusunda bilgi vermektir. Anglo-Amerikan Hukuk Çevresi için temsilen ABD ve İngiltere, Kara Avrupa’sı Hukuk Çevresi için de Fransa ve Almanya örneği üzerinde çalışılacaktır. Ancak bunun yanı sıra Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler (PICC) ve Avrupa Özel Hukukunun İlkeleri, Tanımları ve Model Kuralları (DCFR) gibi milletlerarası hukuk uyumlaştırması metinleri de derste incelenecektir. Bütün bu hukuk çevrelerinde sözleşmenin kurulması (icap/kabul), genel işlem şartları ve denetlenmesi, sözleşmeye aykırılığın yaptırımları (aynen ifa, dönme, tazminat) gibi konular özellikle ele alınacak başlıklardır. 

Tümü İngilizce olan ders malzemesine, kayıt yaptırılması halinde verilecek şifre ile online ulaşılması mümkündür.

Süre: 6-9-10-11 Mayıs tarihlerinde 16.00-20.00 arasında

 7 Mayıs Cumartesi ise 9.00-13.00 

Yer: Dolapdere Kampüsü

Ücret: 500 TL (KDV dahil)

Derse kayıt olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL

Öğretim elemanlarına ücretsiz katılım imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır

İletişim:
Araş. Gör. Başak Başoğlu 
Tel. +90 212 3115164 
Fax +90 212 3615021 
basakb@bilgi.edu.tr 

Kayıt Başvurusu: 
Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir. Kayıt en son 2 Mayıs 2011’a kadar yapılabilecektir. Yerler sınırlıdır.

ilgili dosyalar
poster