Bilirkişilik Temel Eğitimi

paylaş
24 Şub 2018 - 04 Mar 2018
10:00 – 21:30
24
hemen-basvurun

Yetkili Kurum Açıklaması

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30. maddesi gereğince; bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin eğitim kuruluşlarına izin verilmesi başlıklı 33. maddesinde ise bilirkişilik temel eğitimi verecek kurum ve kuruluşlar sayılmış ve bu kuruluşların Adalet Bakanlığının ilgili biriminden izin alması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda İstanbul Bilgi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapmış ve Daire Başkanlığı 09/01/2018 tarihinde Üniversitemizi “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirmiştir

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Program, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir. Teorik eğitim yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar. Uygulama eğitmi ise Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Kimler Katılabilir

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

Eğitimin İçeriği

24 Şubat 2018 Cumartesi

BÖLÜM 1- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı 
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler 
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler 
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER 

 • Bilirkişinin Nitelikleri 
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

25 Şubat 2018 Pazar

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ – Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

3 Mart 2018 Cumartesi

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

4 Mart 2018 Pazar

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
  Örnek Olayların Sunulması
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Eğitmenler

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç.Dr. Burak Oder (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç.Dr. Seda Ergüneş Emrağ (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr. Candan Yasan Tepetaş (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr.Ulaş Karan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr.Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd.Doç.Dr.Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Av. Mikdat Güler

Tarih: 24-25 Şubat/3-4 Mart 2018  

Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 – 17:00 saatleri arasında

Süre: Eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Ücret: 1.100 TL (KDV Dahil)

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3 taksit imkanı bulunmaktadır.

Katılım Belgesi

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu İstanbul Bilgi Üniversitesi onaylı “Temel Bilirkişilik Eğitimi” Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi

Yrd. Doç.Dr. Seda Ergüneş Emrağ

seda.ergunes@bilgi.edu.tr

Kayıt

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 7171

poster