İlk Filozoflar: Bir Yaşam Tarzı Olarak Felsefe

paylaş
14 Mar 2015 - 18 Nis 2015
13:00 – 16:00
18

Felsefi faaliyetin Eski Yunan’da ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan koşulları, sebep olduğu bütün süreklilikler ve süreksizlerle birlikte en iyi tavsir eden kavram “çelişki”. Felsefe, ilahi olanla dünyevi olan, karakterle kader, canla beden, cehaletle bilgi, ama en temelde sonlulukla sonsuzluk arasındaki bu çelişkilerle bir hesaplaşma çabası, daha da önemlisi bu çelişkileri aşma girişimi olarak beliriyor ve şekilleniyor. Söz konusu gerilimlerde hayati meselenin “sınır” olduğunu gören Eski Yunan düşünürleri, çelişkiyi yaratan sınırın doğasını anlamaya, sınırı sorgulamaya ve dönüştürmeye çabaladığı ölçüde, felsefeyi teoriyle pratiğin ayrılmaz bir şekilde içiçe geçtiği bir faaliyet, kişinin kendini ve dünyayı sürekli yeniden yaratmasını esas alan bir yaşam tarzı haline getiriyor. Biz de bu derslerde felsefenin bir yaşam tarzı olmasının anlam, ehemmiyet ve işlevini, bu kavrayışı ortaya çıkaran koşullarla birlikte bu anlayışın içerdiği ve ürettiği temel kavram ve pratikleri esas alarak tartışmaya çalışacağız.

DERS PROGRAMI

1. hafta   Bir “Kendini Bilmezlik” Olarak Felsefenin Ortaya Çıkışı: Tanrılar, Şehir ve Etik 

2. hafta   Teklikle Çokluk Arasında: Miletliler ve Arkhe

3. hafta   Sonluluk ve Sonsuzluk Arasında: Pythagoras ve Sayı, Herakleitos ve Logos

4. hafta   Sonluluğun Ötesi: Parmenides ve Varlık

5. hafta   Sonsuzluk Olarak Yaşam: Platon ve İyi

6. hafta   Sonluluğun Geri Dönüşü: Aristoteles ve Saadet

Tarih: 14 Mart 2015 – 18 Nisan  2015

Cumartesi Günleri  13:00 – 16:00 saatleri arasında

Süre: 6 Hafta

Katılım Bedeli: 250 TL (KDV Dahil)

Öğrenci ve Öğretmenlere, Bilgi Üniversitesi Mensupları’na %20 inidirim uygulanır.

İletişim: 0212 311 7216

 bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

poster