Şark Diye Bir Şey Yoktur

paylaş
21 Mar 2015 - 25 Nis 2015
13:00 – 16:00
18

Eğitim 1 hafta ertelenmiştir. Dersler 21 Mart Cumartesi başlayacaktır.

Şark/Garp ikiliği günümüzde en rağbet gören “zıt kardeşler”den biri haline geldi: Bir yandan sömürgeciliğin ve emperyalizmin Asya ve Afrika’da hala süren etkisi, bir yandan Avrupa’yı vatan edinen Şarklıların maruz kaldıkları; bir yandan İslamofobi ve dini kisveli ırkçılık, bir yandan yükselen İslam radikalizmi ve Batı düşmanlığı. “Şark Diye Bir Şey Yoktur” seminer dizisinde, Şark medeniyetlerinin, özel olarak da geç dönem Osmanlı ve erken dönem Türkiye tarihleri üzerinden bu ikiliğin ne denli “sahici” olduğu tartışılacak, “modernizasyon” ya da “Batılılaşma” denilen şeylerin aslında kapitalistleşmenin görünen (ya da gösterilen) yüzleri olduğu varsayımından hareketle, “Şarklı Baba” kavramının dönüşümleri incelenecektir.

Eğitmen: Bülent Somay

Program:

  1. Kültür, Uygarlık ve Yön: Nehirler, Köleler ve Boştagezenler
  2. Şarkta ve Garpta Baba İşlevi: Hasetin Diyalektiği
  3.  Sömürgeleşen Şark: Arzu, Taklit ve İsyan
  4. Sömürgeleşmeyen Şark: Arzu, Özenti ve Haset
  5.  Transvestitizmin Resmileşmesi: Kıyafet, Şapka ve Dil “Devrimleri”
  6.  Şarklı Despotun/İlksel Babanın Yeniden Doğuşu

Tarih,Saat: 21 Mart-25 Nisan  2015

Her Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arası.

Süre: 6 Hafta, 18 saat

Ücret : 250 TL (KDV dahil)
Öğrenci ve Öğretmenlere, İstanbul Bilgi Üniversitesi
mensuplarına % 20 indirim uygulanır.

İletişim: 0212 3117221

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr