Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V.Dönem)

paylaş
04 Kas 2017 - 16 Ara 2017
09:30 – 16:30
0
hemen-basvurun

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 Kayıt İçin: rhm@bilgi.edu.tr | 0212 311 5022

www.rhm.edu.tr

Amaç

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve işbirliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.

Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk rekabet hukukunu, ekonomik temellerini ve pratik uygulamasını da dikkate alarak aktarmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk dalını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında, çözüm geliştirme becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.

Programın Konusu

Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınacaktır. Kanun hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar ve akademisyenler) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir.

Programın Yapısı

Program, her biri ayrı bir konunun anlatıldığı 16 modülden oluşmaktadır. Bu modüller ortalama 3 ders saatidir. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, makale, pozitif hukuk metinleri), programın başlangıcında katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların daha aktif bir şekilde derslere katılımları sağlanacaktır. Program sonunda sınav yapılacaktır.

Program Süresi

Programdaki modüller haftada bir gün, cumartesi günleri 9.30-12.30, 13.30-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır1. Her biri ortalama üçer saatten oluşan 16 modül 7 haftalık birzaman içerisinde işlenmektedir. Program 4 Kasım 2017 tarihinde başlayacaktır.

 1 Rekabet hukukuna uyumun konu edindiği 2 saatlik bir modül, hafta içerisinde yapılacaktır. Bunun zamanı, katılımcıların takvimine göre uyarlanabilir olmakla birlikte, Aralık ayının başında yapılması düşünülmektedir.

Kimler Programa Katılabilir?

Sertifika programı temel olarak rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan profesyonellere yöneliktir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olmak şart değildir.

Öğretim Kadrosu

Sertifika programında ders veren öğretim görevlileri, ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, uygulama boyutuna ilişkin pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla, uygulamada çalışan avukat ve danışmanlar da görev alacaktır

Program koordinatörü

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Akademik Kadro

Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz, (ODTÜ, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran, (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadir Baş, (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu, (Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal, (Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi)

Av. Şahin Ardıyok, (Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukat Ortaklığı)

Av. Haluk Arı, (Arı Avukatlık Bürosu)

Av. Gönenç Gürkaynak, (ELİG Gürkaynak Avukat Bürosu)

Av. Orhan Ünal, (Aslan Hukuk Bürosu)

Gökşin Kekevi, Rekabet Uyum Yöneticisi (Arçelik A.Ş.)