Yeni Milletlerarası Satım Hukuku

paylaş

 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hak-kında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ (CISG) Türk iç hukukunun parçası haline gelmiştir. Antlaşmaya taraf olan 78 ülkenin “ortak” satım hukukunu oluşturan bu kurallar Türk Borçlar Kanunu’nun yanı sıra iç hukukumuzda yerini almıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu Antlaşmanın Türk hukukçularına tanı-tılması amacıyla İngilizce yürütülecek olan yeni bir sertifika programı sunacaktır. Prog-ramın hedefi katılımcılara CISG’ı ana hatları ile aktarmak ve Türk satım hukuku ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve özellikle bu Antlaşmaya ilişkin millet-lerarası kaynaklara erişim konusunda bilgilendirmektir.

1-3 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan seminerin ilk bölümünde Dr. Pascal Hachem CISG’ın milletlerarası uygulama alanı, uygulama alanı dışında kalan konular, Antlaşmanın yorumu ve boşluk doldurma, Antlaşmaya ilişkin kaynaklara ulaşım gibi ko-nuların yanı sıra CISG’a göre satım sözleşmesinin kurulması, hükümleri, yorumu ve ta-rafların yükümlülükleri başlıklarını aktaracaktır. (http://www.baerkarrer.ch/lawyers/ detail/id/576).

4-6 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan ikinci bölümde ise Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ifa engelleri hukuku, satıcının ve alıcının başvurabileceği yaptırımlar ve özellikle tazminatın kapsamı, faiz ve sorumsuzluk konuları üzerinde duracaktır. (http:// www.bilgi.edu.tr/tr/rehber/kisi/yesim-atamer/)

Süre: 24 Saat

Gün ve Saat: 1-5 Ekim günlerinde 16.00-20.00 arasında, 6 Ekim gününde ise 9.00-13.00 arasında dörder saattir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2012

Ücret: Katılım ücreti: 500 TL

LAW 323 dersine kayıt olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için 200 TL

Öğretim görevlilerine ücretsiz katılım imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır

 

Bilgi ve Kayıt için: 0212 311 7220

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

 

 

 

 

poster