İyi Bir Eğitim Tesadüf Değildir!

paylaş
17 Haz 2015 - 26 Haz 2015
10:00 – 16:00
20

Bilgi Eğitim ve İnformel Eğitim İşbirliği ile Eğitimci Eğitimleri

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Eğitimci eğitimi, eğitim anlayışı, eğitim sistemi ve tanımlanan amacından bağımsız ele alınamaz ise de öğretmenlikte araştırmacılığın, eleştirel düşünmenin, sorun çözmenin, kendini algılama ve uygulamada çeşitliliğin önemi yadsınamaz. Bazı öğretmenler diğerlerine göre  daha    yetkin olsalar da etkili öğretim ancak pratik yapma, kişisel gelişim ve çok çalışmanın sonucudur.

Öğrenciler tatile başladıktan sonra sizlerin bu anlamda işinizin bitmediğini ve profesyonel gelişimin sürdüğünü, eğitimciler öğrendiğinde ve geliştiğinde  öğrencilerin daha çok öğrediğini ve geliştiğini hepimiz biliyoruz. İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim işbirliğiyle bu doğrultuda Haziran 2015’te  “yine mi bir eğitim?” demeyeceğinize inandığımız, aktif katılım ve grup çalışmaları ile uygulanan başlıklar oluşturuldu. Program, tam gün uygulanan 4 farklı başlık içermektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde gerçekleşecek program detayları için tıklayınız.

Eğitimlerimiz:

  • Eğitimde Değerler: "Eğitmenliğim Kişisel Değerlerimden Bağımsız (mıdır?)"

Programda bireysel ve grup tartışmaları ile interaktif bir çalışma ortamında eğitimcilerin kendi değerleri konusunda farkındalıklarının arttırılması, eğitime ilişkin değerlerin tartışılması ve bunlar arasında paralelliğin kurulmasına yardımcı olacak yöntem ve araçlar yer almaktadır.

Katılımcı Profili: Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri, Yöneticiler

Tarih: 17 Haziran 2015 Çarşamba

Saat: 10.00-16.00

  • Koçluk Tekniklerine Giriş/ Temel Teknikler

Programda, “Süpervizyon-Mentörlük-Koçluk” ilişkisini oluşturabilecek yöntemler ele alınmaktadır;

  • Olumlu yönlendirme
  • Güçlü sorularla süreç yönetme
  • Değerlerin/ihtiyaçların farkında olma
  • Güçlü hedef koyma      

Katılımcı Profili: Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri

Tarih: 19Haziran 2015 Cuma

Saat:  10.00-16.00

  • Bir Eğitim Yöntemi Olarak TARTIŞMA

Program, eğitmenlerin sınıf içi verimli tartışma ortamı oluşturabilmeleri ve tetikleyebilmeleri, öğrencileri  düşünme, soru sorma, sorgulama, problem çözme, savunma ve tartışmaya yönlendirebilmeleri  için, farklı yöntemlerle tanışmalarını ve interaktif grup çalışmaları ile kendilerinin doğrudan deneyimlemelerini hedefleyen uygulama ve örnekler içermektedir.     

Katılımcı Profili: Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri

Tarih: 24 Haziran 2015 Çarşamba

Saat: 10.00-16.00

  • Bilim Eğitiminin “Bilimi”!

Program, eğitimciler için bilimi ve bilim eğitimini yeniden tanımlayarak, bilimin günlük yaşamımızla ilgili olduğunu, iyi soru sormanın ve gözlem yapmanın önemini, öğrencileri bilim ve toplum ile ilgili konularda tartışmaya dahil etmenin yollarını, bilimsel sorgulama ve bilimsel sorgulama için gerekli becerilerin kazandırılmasını içeren interaktif etkinliklerden oluşmaktadır.

Katılımcı Profili: Sınıf öğretmenleri, Fen ve Teknoloji  Dersi  Öğretmenleri

Tarih: 26 Haziran 2015 Cuma

Saat:  10.00-16.00

Katılım: Eğitimler ücretlidir. Devlet Okulu öğretmenleri için özel bir uygulama ve kontenjan söz konusudur.

Her program 25 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.

Katılım Belgesi: Katılımcılar, katıldıkları programlar için Katılım Belgesi alırlar.

“İyi Bir Eğitim Tesadüf Değildir!” başlıklı Program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim ve İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  işbirliği ile yürütülmektedir.

Katılım: Eğitimler ücretlidir. Devlet Okulu öğretmenleri için özel bir uygulama ve kontenjan söz konusudur.

Her program 25 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.

Katılım Belgesi: Katılımcılar, katıldıkları programlar için Katılım Belgesi alırlar.

Mekan: İstanbul BilgiÜniversitesi  santralistanbul Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için

www.cocukistanbul.org 

(0212) 311 7835 /  (0212) 311 7703 

ilgili dosyalar
poster