Tanrı ve Şehir: Siyasetin Trajedisi Seminerleri

paylaş
19 Ara 2015 - 23 Oca 2016
13:00 – 16:00
18

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Medeniyet insanın kendiyle, diğer insanlarla ve doğayla kurduğu ilişkilerin temelini ve mümkünlük koşullarını oluşturan bir algoritma ise bu matriksin en vahim arızalarından biri insan eylemliliğinin trajikliğinde kendini somutluyor. Bu, ne teorik ne pratik açıdan hala hesaplaşamadığımız bir şey çünkü cehalet, kibir ve hata silsilesinden müteşekkil bir güç istenci olarak kendini dışa vuruyor ama aynı yolla da gizlemeyi başarıyor. Bu nafile çabanın bizi hayatta tuttuğuna inanıyoruz ama aynı zamanda “toplumsal olarak üretilen bir fiil” olarak yaşamayı imkansız kıldığını da görmezden geliyoruz. İnsanın varoluşundaki trajik boyutun farkına varması, bir taraftan bunu aşmaya çalışırken diğer taraftan da kabullenmesi, olumlaması ve hatta suistimal etmesi, en azından Batı medeniyetinin gelişimi itibarıyla, şehirle ve siyasetle, yani insanlık tarihinin insan bir aradalığına dair şimdiye kadar yarattığı en eşsiz mekan ve bu mekanın mümkün kıldığı faaliyetle başlıyor. Biz de bu derslerde insan varoluşunun trajikliği ile şehir ve siyaset arasındaki ilişkinin geçirdiği tarihsel dönüşümü tartışmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede temel insanlık durumunun kendini içinde bulduğu trajik açmazla şahsi ve kolektif düzeyde başa çık(a)ma(ma) sürecinin tetiklediği farklı yaklaşımları etik, siyaset, hukuk arasındaki gerilimler üzerinden ele almayı planlıyoruz.

Eğitimin İçeriği

İnsan Varoluşu ve Eylemliliğinin Trajik Temelleri

Etik Faaliyetin Kolektif Mekanı Olarak Şehir: Platon & Aristoteles

Tanrının Şehri: Aziz Augustinus

Sözleşmenin Şehri: Hobbes

Mülksüzlerin Şehri: Marks

Biyo-iktidarın Şehri: Foucault

Eğitmen:

Kaan Atalay

Tarih: 19 Aralık 2015 – 23 Ocak 2016 

Cumartesi günleri 13:00 – 16:00 saatleri arasında

Süre: 6 hafta 18 Saat

Ücret: 400 TL.

*İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitimin Yeri:

Dersler santralistanbul Kampüs’te gerçekleşecektir.

Detaylı bilgi ve kayıt için:

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

0 212 311 71 71 

poster