İdari Yargı Hakimlik Eğitim Programı

paylaş
14 Oca 2017 - 14 May 2017
10:00 – 19:00
400

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

İdari Hakimlik mesleğine başlamak isteyenlere gerekli hukuk dersi ,vergi hukuku ve temel düzeyde iktisat maliye eğitimlerini vererek, adayların girdikleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak.

Katılım Koşulları

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için ise;

  • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  • Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
  • Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Eğitimin İçeriği

Hakimlik ve savcılık mesleği için gerekli hukuk bilgisini katılımcılara öğretmek.

Tarih:

14 Ocak – 14 Mayıs 2017

Cumartesi - Pazar günleri 09:00 - 19:00 saatleri arasında.

(Cuma günleri  19.00 – 22.00 saatleri arasına ek ders konulabilir)

Süre:  400  Saat

Ücret: 3.500 TL (KDV Dahil)

Erken Kayıt: 2.800 TL (KDV Dahil)

*Erken kayıt ücreti 30 Aralık 2016 tarihine kadar yapılan ödemelerde geçerlidir.

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 5 taksit imkanı bulunmaktadır.

*Peşin ödemelerde % 10 indirim yapılmaktadır.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi:

Erhan Kaya

0 (553) 063 6063

Kayıt:

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 7171

ilgili dosyalar
poster