Sanat Tarihi Seminerleri

paylaş
08 Nis 2017 - 06 May 2017
10:00 – 15:00
20

Seminerler modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak incelemektedir ve program katılımcılarına, modern sanatın estetik yönelimli biçimsel akımları ve avangard akımlarını, ayrıca bu akımlardan mirasla gelişen çağdaş sanat ve onun uygulamalarını göstermek, bunları yorumlamalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece program sonunda günümüz sanatını anlamlandırabilmek olasılıklı hale gelecektir.

Ders programı, 19.yüzyıldan bugüne Batı Sanatı’nın dönemlerini, değişen estetik kaygıları ve sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkinin nasıl dönüştüğünü ayrıntılı olarak ele alacak. 20.yüzyılın ilk yarısında kadar modern sanat kronolojik olarak anlatılırken, post-modernizm dönemi tematik olarak işlenecek.

Eğitimin İçeriği

1. hafta-Sanayi Devrimi, Fotoğraf Sanatı ve Modernizm - Empresyonizm ve Post Empresyonizm; Resim Heykel-Mimarlık

2. hafta -Ekpresyonizm, Fovizm ve Kübizm  - Avangard Sanat Akımları

3. hafta-Bir Çatı Fikri: Bauhaus – Fransa ve Amerika Odaklı Soyut Dışavurumculuk ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sanat

4. hafta-Sanatın anlam dönüşümü; Fluxus ve Performans sanatı -  Modernizm vs Post-Modernizm; 1970’lerde Sanat olgusu

5. hafta-Çağdaş Sanat ve Siyaset – Çağdaş Sanat Alanını Belirleyen Unsurlar

Eğitmenler

Seda Yavuz, Burcu Pelvanoğlu, Nilgün Yüksel, Fırat Arapoğlu, Osman Erden 

Tarih: 8 Nisan- 6 Mayıs  2017

Cumartesi  günleri 10:00– 12:00 ve 13:00 – 15:00 saatleri arasında

Süre: 5 hafta, toplam 20 saat

Ücret: 600 TL (KDV dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve mensuplarına %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Başvuru ve Kayıt

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

(0212) 311 7171

poster