Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Şirketlere Getirdiği Yasal Yükümlülükler

paylaş
08 Eki 2016 - 08 Eki 2016
10:00 – 17:00
6

Eğitimin Kapsam ve Hedefi:

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girişi ile kişisel verileri işleyen şirketlerin önemli bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Kanunun öngördüğü uyum süresi içinde veri işleme süreçlerini Kanun’a uygun hale getirmek isteyen şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, şirketler hukukuna ilgi duyan danışman ve avukatlara yönelik hazırlanan bu eğitim programı ile birlikte kişisel verilerin toplanması, saklanması, paylaşılması, yurtdışına aktarılması gibi birçok işlem çeşidi bakımından uygulanması gereken hukuka uygunluk denetimi, bu bağlamda önem taşıyan ulusal ve uluslararası yargı içtihatları ile sektörel uygulama örnekleri inceleme konusu olacaktır. Hukuka uygunluğu sağlayacak veri koruması politika belgelerinin, gizlilik sözleşmelerinin ve özellikle kişisel verinin sahibi olan kişiden alınacak rıza beyanının taşıması gereken özellikler bu çerçevede ayrıca inceleme konusu olacaktır. Yine uygulamada çok tartışılan meşru menfaat kriteri ile birlikte diğer hukuka uygunluk kriterleri ayrıntısıyla tartışma konusu olacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun icra edeceği denetim ve bunun tabi olduğu ilkeler uygulama örneği oluşturması açısından muadil yabancı ülke uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak aktarılacaktır. Uygulamaya ışık tutmak amacıyla sektörel uygulama örnekleri ve ilgili ulusal ve uluslararası mahkeme kararları değerlendirme konusu olacaktır.

Kimler Katılabilir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda şirket içi iş süreçlerini hukuka uygun hale getirmek isteyen şirket yöneticileri ve çalışanları, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek isteyen avukat ve hukuk müşavirleri ile bilişim departmanlarındaki bilgisayar mühendisleri ve uzmanlar bu eğitime katılabilirler. 

Eğitimin İçeriği

* Kişisel veri kavramı ve kanunun koruma altına aldığı veri türleri

* Kanunun öngördüğü veri sorumlusu ile veri işleyen gibi yeni teknik terminoloji

* Hukuka uygun işlenmenin koşulları

* Yurtdışına kişisel veri aktarmanın bağlı olduğu koşullar

* Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ve icra edeceği denetimin özellikleri

* Bilgi Güvenliği Politika Belgeleri, Gizlilik Sözleşmesi ve/veya Sözleşme kapsamında aydınlatma yükümlülüğü

* Hukuka aykırı işlemenin tabi olacağı yaptırımlar

* AİHM Kararları ışığında kişisel verilerin korunması hakkı

* Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında kişisel verilerin korunması hakkı

* Ulusal yargı kararları ışığında kişisel verilerin korunması hakkı

* Bazı önemli yabancı mahkeme kararları ışığında kişisel verilerin korunması hakkı

* Sektörel uygulamalar

Eğitmenler:

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Başalp Yıldırım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Evrim Kaşlıoğlu, Kaşlıoğlu & Tellioğlu Hukuk Bürosu               

Tarih: 24 Eylül 2016

Cumartesi günü saat 10.00 – 17.00 arasında

Süre: 1 gün, 6 saat

Ücret: 1.080 TL (KDV Dahil)

*Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 4 taksit imkanı bulunmaktadır.

*2 ve üzeri kişi katılımında %10 indirim uygulanmaktadır.

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına, mezunlarına ve öğrencilerine %20 indirim uygulanır.

Eğitim Yeri: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Ayrıntılı Bilgi:

nilgun.basalp@bilgi.edu.tr

Kayıt:

bilgi-egitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 7171

poster