Hukukçular İçin Adli Bilişim

paylaş
13 Nis 2013 - 04 May 2013
09:00 – 17:00
0

Her geçen gün artan bilişim dünyadasında ki suç çeşitliliğine rağmen bu suçların klasik hukuk yaklaşımıyla çözülmeye çalışılması beraberinde bir çok sıkıntıyı getirmektedir. Bunun yanında, bilişim suçları, çeşitleri, nasıl gerçekleştirildikleri, suçu işleyenin arkada bırakabileceği delillerin neler olabileceği  gibi tamamen günümüzün gelişmiş bilişim teknolojileri ışığında ele alınması gereken konu başlıkları hakkında hukukçu kimliğine sahip kişilerin yeterli bilgiye sahip olmaması da olayların aydınlatılması karşısında ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

•         Bu programın amacı bilişim suçları, nasıl gerçekleştirildikleri ve bu suçun tespitinde kullanılabilecek yöntemlerin neler olduğunu  gibi bilgileri hukuk nosyonuna sahip fakat bilişim suçları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerde farkındalık  oluşturmaktır.

•         Program sonunda katılımcılar bilişim suçları konusunda bilgi sahibi olabilecek, bir olayın çözüme kavuşturulmasında bilişim sistemleri üzerinde yer alan hangi bilgilerin ilgili olayın hangi kısmını aydınlatmak için kullanılabileceğini görecek, bu bilgilerin hangi şartlarla delil olarak kullanılabileceğini öğrenebilecek ve kendilerine sunulan adli bilişim çalışmalarının analizini yada sorgulamasını gerçekleştirebileceklerdir.

Süre: Toplam 24 Saat, 4 Hafta

 Cumartesi günleri 09:00 – 17:00 saatleri arası

Ücret: 1080 TL (KDV dahil)

Stajyer Avukatlar ve BİLGİ Hukuk Fakültesi Öğrencilerine % 25 indirim uygulanmaktadır.

İletişim: meldao@bilgi.edu.tr

ibrahimsaruhan@gmail.com

halil.ozturkci@adeo.com.tr

ilgili dosyalar
poster