Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
IK new

İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Hukuk ve Uyum Sertifika Programı

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gökşin KEKEVİ, Uyum & Rekabet Hukuku Danışmanlığı  

PROGRAM:  

26 Kasım Cumartesi  

Tanışma ve Giriş (10.00-10.50) Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

İş Hukuku: İşe Alım ve İş İlişkilerinin Yönetilmesi (11.00-13.00)

Doç. Dr. Ulaş BAYSAL, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Av. Nihat ZİNCİRLİOĞLU, Samsung Electronics Türkiye (Üretim) Baş Hukuk Müşaviri  

27 Kasım Pazar  

İş Hukuku: İş İlişkilerinin Sonlandırılması (10.00-13.00)

Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

3 Aralık Cumartesi  

Uygulamacı Gözünden İnsan Kaynakları Süreçlerinde En Sık Yapılan Hukuki Yanlışlar (10.00-11.00)

Av. Deniz Nazlı OKCU, (E) Sabancı Holding Çalışma İlişkileri Müdürü  

Toplu İş Sözleşmesi (11.10-13.00)

Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

4 Aralık Pazar  

İnsan Kaynakları Süreçleri Açısından Sosyal Güvenlik Hukuku (10.00-13.00)

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

10 Aralık Cumartesi  

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Uygulamaları (10.00-13.00)

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi  

Barış KARADENİZLİ, Kariyernet Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı

11 Aralık Pazar  

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Rekabet Hukuku Uygulamaları (10.00-13.00)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gökşin KEKEVİ, Uyum & Rekabet Hukuku Danışmanlığı  

EĞİTMENLER:

Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ulaş BAYSAL, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY, İTÜ İşletme Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Barış KARADENİZLİ, Kariyernet Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı

Av. Deniz Nazlı OKCU, (E) Sabancı Holding Çalışma İlişkileri Müdürü

Gökşin KEKEVİ, Uyum & Rekabet Hukuku Danışmanlığı

Av. Nihat ZİNCİRLİOĞLU, Samsung Electronics Türkiye (Üretim) Baş Hukuk Müşaviri  

KAPSAM VE HEDEF:

İnsan Kaynakları (“İK”) profesyonellerinin günlük iş akışları pek çok hukuk alanına temas etmektedir. Bu durum daha işe alım sürecinden başlamakta, adaylara yöneltilebilecek sorular ve istenebilecek bilgiler gibi hususlarda başta Anayasa, iş hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku olmak üzere pek çok düzenlemeye uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

İş ilişkisi başladıktan sonra da yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, sosyal güvenlik hukuku bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde iş akdinin sonlandırılması sürecinde de riayet edilmesi gereken pek çok hukuki düzenleme mevcuttur.

İK çalışanlarının dikkat etmesi gereken alanlardan biri de rekabet hukukudur. Rekabet Kurumu son zamanlarda şirketlerin birbirlerinden çalışan transfer etmemek konusunda centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ya da ücret ve yan fayda konularında bilgi değiştirdikleri iddiasıyla pek çok şirkete soruşturma açmış; hatta cezalar uygulamıştır.

Özetle, İK profesyonellerinin yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı hareket etmeleri şirketler açısından ciddi para cezaları ve tazminat riskleri doğurmaktadır. Benzer şekilde bazı hukuka aykırılık hallerinde şirket çalışanları bakımından para ve hatta hapis cezalarının yanı sıra iş akdinin feshi gibi sonuçlar söz konusu olabilmektedir. Bu tür ihlaller, telafisi imkansız itibar ve mesai kayıplarına da yol açabilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen İK Profesyonelleri İçin Hukuk ve Uyum Sertifika Programı’nda, İK çalışanlarının günlük iş akışlarında en çok temas ettikleri dört hukuk dalı olan iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve rekabet hukuku, İK özelinde ele alınacak; teori ve uygulamadan örneklerle uyulması gereken hukuki kurallar aktarılacaktır. Program kapsamındaki dersler alanlarının uzmanı akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilecektir. Dersle ilgili makale, haber, mevzuat gibi kaynaklar dersten hemen önce, sunumlar ise en geç ders bitiminde katılımcılarla paylaşılacak; bu sayede derslerin olabildiğince aktif bir şekilde geçmesi sağlanacaktır.  

KİMLER KATILABİLİR:

Sertifika programı tüm İK çalışanları ile bu alanda çalışmak ya da uzmanlaşmak isteyen öğrenci, avukat ve hukuk müşavirlerine yöneliktir. Programa katılmak için hukuk fakültesi mezuniyeti şart olmadığı gibi gerekli de değildir.  

SERTİFİKA:

Sertifika için çevrimiçi derslerin en az %80’ine katılım zorunludur. Derslerin tamamlanmasından iki hafta sonra, 24 Aralık 2022’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde test şeklinde sınav yapılacaktır. Programa İstanbul dışından katılanlar ile hastalık ve benzeri istisnai mazeretleri bulunanlara çevrimiçi test imkanı sağlanacaktır. Soruların %60’ını doğru cevaplayarak başarılı olanlara başarı sertifikası; sınava katılmayanlara ya da başarılı olmayanlara ise katılım sertifikası verilecektir. Sertifikalar dijital olarak düzenlenecektir.  

ÜCRET: 5.000 TL (KDV Dahil)

* Bu fiyat 4 Kasım 2022 tarihine kadar kayıt yaptıranlar bakımından geçerli olup; 5 Kasım 2022 ve sonrasında kayıt yaptıranlar için fiyat 7.000 TL’dir.

Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.  

AYRINTILI BİLGİ:

Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY

cicek.ersoy@itu.edu.tr

Gökşin KEKEVİ

gkekevi@yahoo.com

Kübra VAROL

kubra.varol@bilgi.edu.tr 

KAYIT İÇİN:

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

26 Kasım 2022 - 11 Aralık 2022

Çevrimiçi

3 hafta, 18 saat

7.000 TL