Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
eksponansiyel org

Eksponansiyel Organizasyonlarda Liderlik Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Baş döndürücü hızla ve eksponansiyel olarak gelişen teknolojiler karşısında dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketler, gelecek on yılda yok olmaya mahkûm olacaklardır. Peki, sadece dijital dönüşüm yeterli mi?

Günümüzde çok fazla kuruluş̧ doğrusal süreçler ile dijitalleşmeye giderken hedeflenen sonuçlara ulaşamakta başarısız oluyor. Öyleyse dönüşüme sadece dijitalleşmeyle başlamak, o kadar da iyi bir fikir olmayabilir.

Eksponansiyel değişimden faydalanabilmek için kuruluşunuzun bir zihniyet değişikliğine sahip olması gerekir. Bunun için sizlere eksponansiyel teknolojilerin toplumumuza, iş yapış şekillerimize ve pazarlarımıza etkisi ile ilgili farkındalık yaratan, eksponansiyel büyümeyi sağlayacak kilit nitelikleri belirleyen ve uygulayan bir yol haritası hazırladık.

Eğitimin Sonuçları / Çıktıları

Sertifikasyon sürecini tamamlayan katılımcılar;

·       Yurtiçi ExO sertifika programlarımızda nitelikli danışman (advisor) olarak yer alma fırsatına,

·       Exo Consultant ve Exo Sprint Coach sertifika başvuru hakkına,

·       Kendi kurum ve organizasyonlarında Exo dönüşüm süreçlerine koçluk yapabilme yetkisine sahip olacaklardır.

Kimler Katılabilir

Startup Girişimcileri, Kurum Kurucu ve Yöneticileri, C-Level, Üst Düzey Yöneticiler  

Eğitimin İçeriği:  

·       Exponansiyel Organizasyonlar nedir?

·       Farklı Eksponansiyel Teknolojiler ve dünya üzerindeki etkileri,

·       Eksponansiyel Organizasyon kavramının kökenleri,

·       Eksponansiyel Organizasyonun özellikleri,

·       Lineer ve Eksponansiyel Organizasyonlar arasındaki farklar,

·       Bolluk kavramı ve bolluk iş modellerine geçiş,

·       Bolluk için nasıl organize olmalıyız?

·       ExO olmak ne anlama geliyor?

·       KDA (Kitlesel Dönüştürücü Amaç) nedir ve Eksponansiyel Organizasyonlardaki rolü nedir?

·       Neden KDA’ya sahip olmak eksponansiyel büyümeyi ve toplum etkileşimini hızlandırır?

·       KDA’yı oluştururken sorulması gereken anahtar sorular nelerdir?

·       ExO Canvas genel bakış,

·       SCALE, IDEAS ( ExO öznitelikler),

·       Yeni ve mevcut organizasyonlarda ExO Model uygulanması,

·       ExQ anketi ve içeriği,

·       Nihai ExQ anketin değerlendirilmesi,

·       Bireysel sertifika sunumunun hazırlanması ve değerlendirilmesi.  

Eğitmenler:  

Burak Ercivan

Sertifika

BİLGİ Eğitim EKSPONANSİYEL ORGANİZASYONLARDA LİDERLİK Sertifika Programı’na kayıt yaptıran katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %90’ına katılım göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Sertifikası” verilecektir.  

Tarih: 9 Ocak 2023 – 3 Şubat 2023

Süre: 6 hafta, 18 Saat (Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri  19.00-20.30 saatleri arasında)

Ücret: 11.000 TL (KDV dahil)  

Eğitim Yeri

Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Burak Ercivan

burak@bbegitim.com

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

09 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023

Çevrimiçi

18 saat, 6 hafta

11.000 TL