Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University

Hakkımızda

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Yaşam Boyu Eğitim Birimi olarak hizmet veren BİLGİ Eğitim, mesleki gelişime yönelik bireysel ve kurumsal sertifika programları geliştirmekte, farklı iş ve ilgi alanlarından farklı yaş ve meslek gruplarına ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır. BİLGİ Eğitim, mesleki gelişim programlarının tüm disiplinlerden uzman profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan bir kadro ile oluşturulduğu, yenilikçi deneyimlerin paylaşıldığı ve araştırıldığı bir yapıya sahiptir. BİLGİ Eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Arizona State Üniversitesi ve Thunderbird School of Global Management işbirliğiyle gerçekleştirilen yönetici geliştirme eğitimleri ile 4. Sanayi Devrimi'nin gerektirdiği yetkinliklerle donanmış küresel liderlere ve yöneticilere eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Çok amaçlı bir organizasyon niteliği taşıyan BİLGİ Eğitim, düzenlediği bireysel ve kurumsal eğitimler, seminerler ve konferanslar ile rekabet gücünü artırmak, kişisel ve kurumsal gelişimin desteklenmesine öncülük etmek ve çözüm ortaklıkları geliştirerek tüm sektörlerde sürekli eğitim kültürünü yerleştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimler, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe kampüslerinde ve ayrıca çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

BİREYSEL EĞİTİMLER

BİLGİ Eğitim, çeşitli sektörlerde çalışan profesyonellerin bireysel yeteneklerini ve bilgi dağarcıklarını geliştirmeyi, yetkinliklerini artırmayı ve bu profesyonelleri günümüz dünyasının tüm değişimlerinden haberdar etmeyi kendisine amaç edinmiştir. Üniversite-sektör işbirliğini tesis eden mesleki gelişim programları, teorik ve pratik iş eğitimlerinin sahada uygulamalı eğitimlerle desteklendiği temel düzey ve uzmanlık düzeyindeki eğitimlerden oluşmaktadır.

Eğitim Yöntemi

  • Teorik anlatım ve sunumlar
  • Vaka analizi ve atölye çalışmaları
  • Gerçek hayat uygulamaları
  • Saha uygulamaları ve dış aktiviteler

KURUMSAL EĞİTİMLER

‘Non scholae, sed vitae discimus’ – ‘Okul için değil; yaşam için öğrenmeli’ ilkesiyle yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, aynı ilkeyi BİLGİ Eğitim aracılığıyla profesyonel yaşamınıza taşıyarak öğrenimin yaşam boyu gelişime dönüşmesini sağlamaktadır. BİLGİ Eğitim, şirketlerin kendi ihtiyaçlarına göre yönetici gelişim programları tasarlamayı, uygulamayı ve sonuçlarını takip ederek iş dünyası ile akademinin birbirinden öğrenmesini sağlamayı hedeflemektedir. BİLGİ Eğitim, küresel rekabetin sürekli arttığı bir dünyada, sürdürülebilir başarılar elde etmeleri için dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Thunderbird School of Global Management işbirliğinde, kurumsal çalışanların da bu ağın bir parçası olmasını sağlamaktadır. Gelişimi hedefleyen programlarımız, yönetici adaylarından tepe yöneticilerine kadar bir kurumun tüm ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde modüler ve esnek farklı öğrenim metotları ile tasarlanmaktadır.