Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
hukuk ing

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı, hukukçular ve hukukçu adaylarına gerek staj dönemi gerekse kariyerlerinin devamında Hukuk İngilizcesini terminolojik ve pratik olarak kullanabilmelerini sağlayacak dil yetkinliğini kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Programın müfredatı; hukuk büroları, şirketler ve kurumların hukuk departmanları, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda çalışmak isteyen veya kariyer hedeflerini yurt dışında çizen hukukçu adaylarının, hukukun farklı alanlarında İngilizceyi etkili ve verimli kullanabilme ihtiyacına yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır. Program; hukukçular ve hukukçu adaylarının mesleğin tüm alanlarında sözlü ve yazılı olarak İngilizceyi eksiksiz biçimde anlayabilmesi, kullanabilmesi ve hukuki süreçleri etkin biçimde takip edebilmesi için gereken bilgi ve becerileri içerir. Böylelikle, rekabetin giderek arttığı ve yabancı dillere hâkimiyetin bu rekabetin en belirleyici faktörlerinden biri olduğu iş piyasasında, katılımcılara önemli bir avantaj kazandırılması hedeflenmektedir. 

Kimler Katılabilir:

Programa, sadece İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Hukuk yüksek lisans ve doktora programlarının öğrencileri katılabilir. Kursa katılmak için Avrupa Dil Kriterlerine göre B1 - B2 seviye olan orta/orta üst seviye İngilizce bilgisi gereklidir. Bunun için kurs öncesi adaylara 1 saat sürecek olan çevrimiçi yazılı bir seviye tespit sınavı yapılarak dil seviyelerinin kurs içeriği için yeterli olup olmadığı tespit edilmektedir.

Eğitimin İçeriği:

Programın temel hedefi, katılımcılara hukukun farklı alanlarında çalışma hayatında İngilizceyi etkili ve verimli biçimde kullanmak için gerekli dört dil becerisini (Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma) kazandırmaktır. Programda, katılımcıların farklı hukuki alanlara ilişkin Hukuk İngilizcesi terminolojisine hâkim olmanın yanı sıra, Hukuk İngilizcesini başarılı ve akıcı biçimde kullanabilme yetkinliğine kavuşması amaçlanır. Bu amaçla Programda ele alınacak konular arasında, resmi yazışmaların kaleme alınması; hukuki tercüme; müvekkiller ve karşı taraf ile görüşmelerin yürütülmesi; etkili müzakere; alım-satım, e-ticaret, veri korunması ve gizlilik, lisans ve tahkim gibi farklı hukuki alanlarda sözleşme metinlerinin hazırlanması yer almaktadır. Programdaki dersler Hukuk İngilizcesi konusunda tecrübeli bir Öğretim Görevlisi tarafından verilmektedir. Derslerde çeşitli hukuki konularda İngilizce Dil Becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yazılı, sözlü ve görsel materyaller kullanılır ve katılımcılara uygulamaya yönelik, çalışma hayatında sık karşılaşacakları durumları konu alan ödevler verilir. Ders kitabı, materyaller ve sınav için katılımcılardan ayrıca bir ücret talep edilmez.

Eğitmen:

Öğr. Gör. Burak Alan Eröncel      

Sertifika Detayları:

Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı 13 hafta, 40 saatlik bir eğitimi içerir. Katılımcıların sertifika almaya hak kazanmaları için derslerin minimum %75’ine katılım göstermeleri ve eğitim sırasında verilecek sözlü ve yazılı çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan katılımcılara eğitim sonunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.  

Tarih:

12 Mart – 18 Haziran 2022

Cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında

(18 Haziran Cumartesi 10.00-14.00)

*23 Nisan ve 21 Mayıs 2022 tarihlerinde ders yapılmayacaktır.

Süre:

13 hafta, 40 Saat

Ücret:  

900 TL (KDV Dahil)

Seviye Tespit Sınav Tarihi:

04 Mart 2022 – 18:30  

* Program, min. 30 katılımcıya ulaşması halinde açılacaktır.  

Eğitim Yeri:

Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

Kübra Varol kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

Kayıt

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34  

12 Mart 2022 - 18 Haziran 2022

Çevrimiçi

13 hafta, 40 saat

900 TL