Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
inovation

İnovasyon Yönetim Sistemi için Temel Gereklilikler

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

İnovasyon Yönetimi eğitimi ile şirketlerin araştırma ve geliştirme, yenilikçilik hedeflerinde izlemeleri gereken yol ve yöntemlerin temellerinin sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla sunulması hedeflenmektedir. Katılımcılar inovasyon yönetimi alanında alacakları temel çerçeve bilgisi doğrultusunda kuruluşlarında inovasyon yönetimi alanındaki faaliyetlerini somut olarak belirleyebilecektir. Kuruluşların sürdürülebilirliğini destekleyecek bir inovasyon yönetimi programı oluşturmak hedeflenmelidir.

Günümüzde büyük, orta ve küçük ölçekte tüm firma, kurum ve kuruluşların büyüme, rekabet ve sürdürülebilirliği için inovasyon çalışmalarına önem vermesi kaçınılmazdır. İnovasyon yönetimi kurumsal kültüre ve hedeflere entegre biçimde tüm süreçlere yansıtılmalıdır. Eğitim sonucunda üst ve orta düzey tüm departmanların yöneticilerinin inovasyon yönetimi alanında net bir kavramsal çerçeveye hakim olup kurum ve kuruluşları için inovasyon çalışmalarına yön vermeleri hedeflenmektedir. Eğitim, ISO56002 İnovasyon Yönetimi Uluslarası Standardı temel içeriğine referans verilerek küresel en iyi uygulamaları kuruluşunuzda uygulamak için yol haritası belirlenmesine altyapı sağlar.

Kimler Katılabilir?

İnovasyon yönetimi alanında çalışmayı hedefleyen kuruluş yöneticileri, danışmanlar, kuruluşlarında inovasyon yönetimini etkili ve verimli bir çerçevede oluşturmak için gereken adımları öğrenip hayata geçirecek her seviyeden çalışanlar.  

Eğitimin İçeriği  

▪ Neden inovasyon?

▪ İnovasyon yönetimi ve ISO56002 Uluslarası İnovasyon Yönetim Sistemi standardı nedir?

➢ Kurumsal gereklilikler

➢ Başarı için koşullar

▪ İnovasyon programı oluşturma

▪ İnovasyon stratejisi geliştirme

▪ İnovasyon çeşitleri ve metotları

➢ Ürün ve servislerde yenilik

➢ Süreçlerde yenilik

➢ Organizasyonel yenilik

▪ İnovasyon yönetimi adımları ve ISO560002 uluslarası standart gereklilikleri

➢ Strateji geliştirme ve uygulama

➢ Vizyon

➢ Kurum kültürü

➢ Operasyonel ve organizasyonel gereklilikler

➢ İzleme ve değerlendirme  

▪ İnovasyon yol haritası belirleme

➢ Kurumsal yetkinlik ve SWOT analizi

▪ İnovasyon metotları

▪ İnovasyon performans ölçüm sistemleri

▪ İnovasyon yönetimde rol ve sorumluluklar ve işbirlikleri  

Eğitmen:  

Gül Aslan

IRCA Onaylı Sertifikalı Eğitmen

İnovasyon Yönetimi, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Danışmanı, Eğitmeni

ISO İnovasyon Yönetimi ve Risk, İş Sürekliliği, Kriz Yönetimi Uluslarası Uzmanlar Çalışma Grubu Üyesi

TSE İnovasyon Yönetimi Çalışma Grubu Üyesi ve İnovasyon Yetkinlikleri ve Mesleki Yeterlilik Çalışma Grubu Üyesi

IAOIP Uluslarası İnovasyon Profesyonelleri Derneği Kurucu Üyesi, Çalışma Grubu Başkanı ve Uluslarası İnovasyon Yönetim Sertifikası

İnovasyon Metotları El Kitabı Yazarlarından, Taylor and Francis Yayınevi, ABD 2016 (“The Innovation Tools Handbook, Volume 3 Creative Tools, Methods, and Techniques that Every Innovator Must Know” edited by H. James Harrington, Frank Voehl)  

Tarih: 6 Mayıs 2023

Süre: 1 Gün, 8 Saat, 09.00-17.00 saatleri arasında

Ücret: 1.500 TL (KDV dahil)

*Eğitim katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi

info@d-tek.com.tr  

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34      

06 Mayıs 2023 - 06 Mayıs 2023

Çevrimiçi

8 saat

1.500 TL