Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
mdy

Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi  

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde tüketicilerin markalar arasında karar verme sürecini doğrudan etkileyen bir etken varsa o da yaşadıkları deneyimlerdir. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı mecralarda müşteriler, yaşadıkları tüm deneyimleri değerlendirerek marka hakkında bir karar vermekte ve bu kararlar doğrultusunda satın alma, markayı önerme, markaya bağlanma gibi davranışlarını yönetmektedirler. Müşteri üzerinde bu kadar etkili bir süreç olan deneyimi doğru yönetmek, markaları her zaman öne geçirecek ve onların ayakta kalmalarına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda her sektör ve her şirket, ister tüketiciye ister kuruma hizmet ediyor olsun, süreç yönetimini bilmeli, kendi deneyim süreçlerini dokümante etmeli ve iyileştirmelidir. Bu eğitimin amacı katılımcılara süreç yönetiminden başlayarak müşteri deneyimi sürecinin nasıl yönetileceği ve iyileştirileceğiyle ilgili bilgi vermektir. Eğitim kapsamında önce adım adım bir süreç tasarımının nasıl yapılacağı anlatılacak, daha sonra müşteri yolculuğu haritalandırma teknikleri üzerinden deneyim yönetiminin detayları aktarılacaktır.  

Kimler Katılabilir?  

Bu eğitime müşteri için değer üretmek üzere çalışan, pazarlama departmanı başta olmak üzere tüm birimlerden şirket çalışanları, perakendeciler, mağaza içi çalışanlar, mobil uygulama üreticileri, şirket sahipleri, girişimciler, yöneticiler, yönetici adayları ve müşteri için hizmet üretmek isteyen herkes katılabilir.  

Eğitim İçeriği  

Eğitim programı kapsamında işlenecek başlıca konular aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır*:   

·       Tüketiciyi tanımak ve müşteriyi anlamak (6 saat)

o   Pazarlamada deneyim odaklılık

o   Hedef kitleyi tanıyabilmek

o   Müşterinin beklentisini anlamak

·       Süreç yönetimi (6 saat) 

o   Süreç tasarımı

o   Süreç analizi

o   Süreç iyileştirme

·       Müşteri yolculuğu haritası ve deneyim tasarımı (6 saat) 

o   Tasarım odaklı düşünme

o   Müşterinin yolculuğunu anlayabilme ve dokümante edebilme

o   Temas noktası analizi

* Eğitim içeriği katılımcı profiline göre değiştirilebilir.      

Kazanımlar  

Bu eğitim sonunda katılımcılar:  

§ Süreç yönetiminin tüm adımlarını,

§ Müşteri yolculuğu haritası çıkarmayı,

§ Müşteri deneyimi iyileştirmeyi öğreneceklerdir.    

Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara İstanbul Bilgi Üniversitesi ve BİLGİ Eğitim tarafından onaylı bir “Eğitim Katılım Belgesi” verilir. 

Eğitmen   

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengi Özçelik - İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü  

Tarih: 8 Aralık 2022 - 24 Aralık 2022

Perşembe günleri 19:00-22:00 saatleri arasında

Cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında  

Süre: 3 hafta, 18 Saat

Ücret: 2.500 TL (KDV Dahil)

*İstanbul Bilgi Üniversitesi mensuplarına %20 indirim uygulanır.  

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt

Kübra Varol

kubra.varol@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

 

08 Aralık 2022 - 24 Aralık 2022

Çevrimiçi

3 hafta, 18 saat

2.500 TL