Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
rhsp

Rekabet Hukuku Sertifika Programı XIV

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Rekabet Hukuku Sertifika Programı, Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu çerçevede esas itibariyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği maddi ve usuli hükümler ele alınmaktadır. Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve iş birliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahi olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir. Bu sertifika programının amacı, katılımcılara Türk rekabet hukukunu, ekonomik temellerini ve pratik uygulamasını da dikkate alarak aktarmaktır. Bu şekilde, katılımcıların bu hukuk dalını kavramaları ve pratikte karşılaşılan rekabet hukuku sorunları karşısında, çözüm geliştirme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.  

Kimler Katılabilir Sertifika programı temel olarak rekabet hukuku ile ilgilenen avukatlar/stajyerler, öğrenciler ve rekabet hukukunun kurallarına muhatap olan profesyonellere yöneliktir. Bu anlamda programa katılmak için hukuk lisansına sahip olmak şart değildir.  

Eğitimin İçeriği

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un hükümleri, konuyla ilgili uzmanlar (avukatlar, akademisyenler ve rekabet uzmanları) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılacak ve yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve Rekabet Kurulu kararlarından örnekler ile izah edilecektir. Program, her biri ayrı bir konunun anlatıldığı 17 modülden oluşmaktadır. Modüller ile ilgili kaynaklar (sunum dosyası, ders notları, makale, pozitif hukuk metinleri), katılımcılara ulaştırılacak ve bu şekilde katılımcıların daha aktif bir şekilde derslere katılımları sağlanacaktır.  

Eğitmenler

·         Doç. Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·         Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

·         Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·         Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

·         Dr. Pınar Artıran (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·         Dr. Muzaffer Eroğlu (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·         Ar. Gör. Buğra Kesici (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

·         Av. Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

·         Av. Haluk Arı (Arı Avukatlık Bürosu)

·         Av. Burcu Can (Kia Avrupa, Uyum ve Regülasyon Yöneticisi)

·         Av. Dr. Gönenç Gürkaynak (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

·         Av. Mert Karamustafaoğlu (Erdem & Erdem Hukuk Bürosu)

·         Gökşin Kekevi (Özay Hukuk Bürosu)

·         Av. Hakan Özgökçen (Esin Avukatlık Ortaklığı)

·         Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)  

Sınav ve Sertifika Detayları

Program sonunda sınav yapılacak ve başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası, başarılı olmayan katılımcılara ise katılım sertifikası verilecektir. Sertifikalar dijital olarak düzenlenecektir. Sınavdan 60 puan (100 üzerinden) alanlar başarılı sayılır. Sertifikaya hak kazanmak için 17 modülden 15’ine katılım göstermek zorunludur.

Tarih: 14 Ekim - 26 Kasım 2023 Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 - 13:00 saatleri arasında.

12. Modül ise 14.11.2023 Salı günü saat 19:00’da gerçekleştirilecektir.

Süre: 7 hafta, 44 Saat

Ücret: 17.000 TL (KDV dâhil)

Ancak 8 Eylül 2023 tarihine kadar %40 erken kayıt indirimi uygulanacaktır. Bu kapsamda, erken kayıt dönemi katılım ücreti 10.200 TL'dir. Erken kayıt dönemi sona erdikten sonra ise stajyer avukatlara %20, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencilerine %25 indirim uygulanacaktır. Bahsi geçen indirimlerden hiçbiri başka bir indirimle birleşmemektedir.  

Eğitim Yeri Çevrim içi  

Ayrıntılı Bilgi

Deniz Tanlı

deniz.tanli@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 77 47  

14 Ekim 2023 - 26 Kasım 2023

Çevrimiçi

7 hafta, 44 saat

17.000 TL