Bilgi Eğitim Istanbul Bilgi University
kriz

Risk ve Kriz Yönetimi Eğitimi Temel Gereklilikler

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

COSO Entegre Risk Yönetimi Çerçevesi ve Uluslarası Risk Yönetimi standardı ISO 31000:2018 ve kılavuzunda tarif edilen prensipler, çerçeve ve süreç anlaşılıp kurumsal risk yönetimi sisteminin temel gereklilikleri öğrenilir. Katılımcılar risk yönetimi alanında alacakları temel çerçeve bilgisi doğrultusunda kuruluşlarında risk ve kriz yönetimi alanındaki faaliyetlerini somut olarak belirleyebilecektir.

Tüm sektörlerde uygulanabilir risk ve kriz yönetimi altyapısal unsurları ve küresel en iyi uygulamalar aktarılır. Kuruluşunuzun stratejik hedeflerine ulaşması için en etkin yolların tanımlanması ve sürdürülebilirliği için yöntemler anlaşılır.

Risk ve kriz yönetimi uygulamalarındaki temel alanlar, yol haritası ve uluslarası standartlar hakkında edinilen bilgi doğrultusunda risk yönetimi çalışmalarında kuruluşun performansını değerlendirip iyileştirme alanlarını tespit ederek yol haritanızı belirlemenize yardımcı olur. Kriz ve iş sürekliliği yönetimi adımları anlaşılarak kuruluşlarınızda kriz ve iş sürekliliği yönetimiyle kurumsal direnç artırma yöntemleri aktarılır. Küresel krizlere daha hazırlıklı kuruluş olma yollarını içerir.

Eğitim, tüm seviyelerde risk yönetimi için yönetim ve liderliğin rolünü anlamanıza yardımcı olacaktır. ISO31000 Risk Yönetimi Uluslarası Standardı temel içeriğine referans verilerek küresel en iyi uygulamaları kuruluşunuzda uygulamak için yol haritası belirlenmesine altyapı sağlar.

Kimler Katılabilir

• Üst yönetim

• Tüm yönetim seviyeleri ve risk yönetim sorumluları

• Risk ve kriz yönetimi alanında çalışan kuruluş yöneticileri, danışmanlar •

Kuruluşlarında risk ve kriz yönetimini etkili ve verimli bir çerçevede gerçekleştirmek için gereken adımları öğrenip hayata geçirecek her seviyeden çalışanlar.  

Eğitimin İçeriği:  

• Risk yönetimi ve kriz yönetimi temel kavramlar

• Risk yönetimi ile değer yaratma

• Risk yönetiminin önemi ve temel adımları

• COSO Entegre Risk Yönetimi ve ISO Risk Yönetimi Standartları

• Kriz ve iş sürekliliği yönetiminin önemi

• Kriz yönetimi ve iş sürekliliği yönetimi temel adımları

• Riskleri tanımlama ve değerlendirme yöntemleri

o   Strateji ve hedeflerin belirlenmesi

o   Risklerin belirlenmesi/tanımlanması

o   Risk değerlendirmesi

o   Brüt ve net risk değerlendirmesi (mevcut kontroller dikkate alınarak)

o   İzleme ve iyileştirme çalışmaları

• Risk yönetimine dair iyi uygulamalar

• Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler

• Kurumsal risk yönetiminde rol ve sorumluluklar

o   Risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim ilişkisi ve diğer kurumsal alanlardaki rolü

• Kriz, acil durum yönetimi ve iletişim altyapıları

• Risk ve kriz yönetiminde dijitalleşmenin önemi  

Eğitmen:  

Gül Aslan

IRCA Onaylı Sertifikalı Eğitmen

İnovasyon Yönetimi, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Danışmanı, Eğitmeni

ISO İnovasyon Yönetimi ve Risk, İş Sürekliliği, Kriz Yönetimi Uluslarası Uzmanlar Çalışma Grubu Üyesi

TSE İnovasyon Yönetimi Çalışma Grubu Üyesi ve İnovasyon Yetkinlikleri ve Mesleki Yeterlilik Çalışma Grubu Üyesi

IAOIP Uluslarası İnovasyon Profesyonelleri Derneği Kurucu Üyesi, Çalışma Grubu Başkanı ve Uluslarası İnovasyon Yönetim Sertifikası

İnovasyon Metotları El Kitabı Yazarlarından, Taylor and Francis Yayınevi, ABD 2016 (“The Innovation Tools Handbook, Volume 3 Creative Tools, Methods, and Techniques that Every Innovator Must Know” edited by H. James Harrington, Frank Voehl)  

Süre: 1 Gün, 8 Saat, 09.00-17.00 saatleri arasında

Ücret: 1.500 TL (KDV dahil)

*Eğitim katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim Yeri Çevrimiçi  

Ayrıntılı Bilgi:

info@d-tek.com.tr

Kayıt için

bilgiegitim@bilgi.edu.tr

0 (212) 311 72 34

10 Mart 2023 - 10 Mart 2023

Çevrimiçi

8 saat

1.500 TL